ARCHITEKTURA A STUDIE

Architektonická studie je pro investora tím nejdůležitějším bodem. Vzniká totiž na základě jeho dialogu s architektem, vychází z konkrétních požadavků investora a zároveň musí korespondovat a ctít limity i přednosti daného pozemku.

Díky správně provedené architektonické studii dosáhnete výsledku, který uspokojí vaše představy, zároveň využijete maximální potenciál stavební parcely. Stručně by se dalo říct, že studie poskytuje dispoziční, prostorové a materiálové řešení.

Součástí architektonické studie je:
 • Koncept - architektonický návrh
 • Průvodní a souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Půdorysy
 • Řezy
 • Pohledy (se základními kótami)
 • Fotorealistická vizualizace navrženého nového stavu (exteriér bez zákresu do okolí)
 • Předjednání studie s příslušným stavebním úřadem a odborem územního plánování
 • IG+HG průzkum, radon
 • Existence sítí
 • Energetická bilance
 • Geodetické zaměření (polohopis, výškopis)

Výstupy jsou odevzdávány v tištěné a elektronické podobě. Součástí ceny studie je taktéž tisk, konzultace a doprava.

Výstup architektonické studie vždy konzultujeme s úřady, aby všechny navazující stupně projektové dokumentace probíhaly hladce a bez zbytečných komplikací.

Realizace

Průběh
spolupráce

Architektonická
studie

CO JE TO ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH?

Architektonický návrh je výstup tvorby architekta. Součástí návrhu jsou koncepční skici, plány a vizualizace staveb, případně jiných struktur. Při navrhování musí brát architekt v úvahu mnoho různých aspektů, jako je estetika, funkčnost, udržitelnost, bezpečnost a ekonomika. Architekti vytvářejí architektonické návrhy, aby podle požadavků klienta a dispozic daného místa bylo možné postavit něco dlouhodobě hodnotného. Architektonický návrh obvykle zahrnuje několik klíčových kroků:

1. Shromáždění požadavků: Architekti pracují s klientem a dalšími zúčastněnými stranami (např. statiky, profesanty) k pochopení požadavků a očekávání týkajících se stavby.

2. Náčrtky a koncepty: Architekti vytvářejí hrubé náčrty a koncepty, které zahrnují základní dispozici a vzhled budovy. Tyto náčrty jsou obvykle prezentovány klientovi k posouzení a schválení.

3. Výkresy: Po schválení hrubých náčrtů vytváří architekti výkresy, které zahrnují konstrukční řešení, situaci stavby, půdorysy, řezy, rozměry, materiály a specifikace potřebné pro výstavbu budovy. Tyto plány jsou důležité pro projekční tým při realizaci dalšího stupně projektu.

4. Vizuální prezentace: Architektonický návrh může zahrnovat také vizuální prezentace, jako jsou 3D modely, rendery a animace, které pomáhají klientovi lépe porozumět vzhledu a atmosféře budovy.

5. Udržitelnost a bezpečnost: Architektonický návrh také zohledňuje udržitelnost, energetickou efektivnost a bezpečnost budovy.

Architekti se snaží minimalizovat dopad stavby na životní prostředí a zajistit bezpečnost budoucích uživatelů. Celý proces architektonického návrhu může být komplexní a vyžaduje spolupráci mezi architekty, inženýry a dalšími odborníky. Cílem je vytvořit esteticky příjemnou, funkční a udržitelnou stavbu, která splňuje potřeby a očekávání klienta.

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
KONTAKTUJTE NÁS

 
ZavolatNapsat