Mám zájem o podobné řešení

Krematorium
parkoviště Brno

Stupěň projektové dokumentace: studie/dokumentace návrhu stavby, STS/DNS
2022
rok realizace
100
investiční náklady / mio Kč
Mám zájem o podobné řešení
Napište číslicemi "třidvajedna":
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Pro Pohřební a hřbitovní služby města Brna jsme zpracovali studii realizace nového parkoviště u brněnského krematoria. Součástí návrhu bylo i vyřešení napojení na MHD a stávající pozemní komunikaci. K vytvoření prostoru pro nové zastávky MHD jsme navrhli opěrnou zeď, která umožní mimo jiné umístit i 2 objekty jako zázemí pro pozůstalé. V jednom budou umístěny toalety, výtah a prodejna s květinami. V druhém by měly vzniknout prostory pro pořádání pohřebních hostin s výhledem na Brno.

Součástí výstupu byla textová část, potřebné průzkumy, situace stavby, dopravní řešení, půdorysy a řezy, vizualizace. Cílem bylo prověřit realizovatelnost projektu a vytvořit podklad pro další projednání a další stupně projektové dokumentace.
Skrýt text
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Krematorium parkoviště Brno
Předmětem studie je vybudování nového parkoviště na ulici Jihlavská, naproti vjezdu ke krematoriu. Celková kapacita nového parkoviště bude 75 míst a 4 místa vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 
Kromě samotného parkoviště studie prověřuje ještě možnosti umístění další související vybavenosti pro návštěvníky a cestující. Tyto objekty by se realizovaly v rámci další etapy rozvoje lokality. Menší objekt sdružuje osobní výtah (z úrovně tramvajové zastávky na úroveň parkoviště), dvě bezbariérové WC a prodejní stánek (květy/noviny/občerstvení). Druhý, větší objekt, je navržen jako kavárna, která by byla vhodná i pro menší akce, jako je setkání příbuzných po obřadu, nebo smuteční hostina.
 
Veřejný prostor dále doplňují objekty drobné architektury. Na okraji parkoviště, v místě opěrné zdi, se nabízí panoramatický výhled na město Brno a jeho dominanty. Návrh zde počítá s umístěním krytých laviček. Lavičky, oddělené od parkoviště stěnou, umožňují zklidnění, zamyšlení, dávají místu přidanou hodnotu v kontextu hřbitova a krematoria.
Skrýt text
Mám zájem o podobné řešení
Hotel Reuterovy paseky
Polyfunkční blok Cejl 76

Projekty z kategorie
občanské stavby

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
KONTAKTUJTE NÁS

 
ZavolatNapsat