ARCHITEKTURA
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

Administrativní budova je stavba, která slouží k zajištění administrativních, řídících nebo obchodních činností organizací nebo firem. Řadí se mezi stavby občanské vybavenosti a minimálně 50 % své podlahové plochy by měly tvořit kanceláře. Administrativní budovy mohou být samostatné nebo součástí komplexů, areálů nebo městských čtvrtí.

 

Architektura administrativní budovy by měla vycházet ze své funkce a reprezentovat svou podstatu. Administrativní budovy jsou často považovány za symboly prestiže nebo identity organizací a firem. Mohou mít různé konstrukční systémy (např. ocelové, železobetonové, dřevěné nebo montované).

 

Rádi vám poradíme, jak plánovat nebo rekonstruovat administrativní budovu tak, aby byla funkční, moderní a estetická.

Realizace a návrh administrativních budov

Provedli jsme architektonické studie, navrhli a vybudovali množství rodinných domů, interiérů a občanských staveb. Nebojíme se projektů jakýchkoliv velikostí nebo rekonstrukcí. Vhodným příkladem je soubor rodinných domů Kuřim, který zahrnuje 10 bízkoenergetických domů. Z interiérů preferujeme ty moderní, protože nejlépe vystihují naše schopnosti a zkušenosti jakožto profesionály v určování moderních trendů. U komerčních projektů je to například návrh rekonstrukce interiéru Kabinetu Múz v Brně. Občanské stavby a jejich studie jsou kapitolami samy o sobě. Jejich využití bývá jiné, než pro trvalé obývání. Projdete-li si naše reference, několik zajímavých projektů občanských staveb najdete.