ARCHITEKTURA
OBČANSKÉ STAVBY

REALIZACE A NÁVRH OBČANSKÝCH STAVEB

Cílem občanských staveb je zajištovat občanskou vybavenost. Jde o budovy sloužící k prospěchu společnosti, mají společenské funkce. Stavební zákon mluví o veřejné infrastruktuře. Dobrými příklady jsou školy, školky a další stavby určené pro vzdělávání, sportovní haly a tělocvičny, divadla, kina a další kulturní budovy. 

Některé stavby občanské vybavenosti mají větší důraz na komercializaci. Jsou to letiště a nádraží, restaurace, hotely a penziony, ale především prodejny a obchodní centra. Jejich primárním cílem je poskytovat prostor pro realizaci směny a naplňování poptávky.

Obecně ale nejde o stavby určené k trvalému bydlení.

Potřebujete vypracovat studii či projekt nového hotelu, administrativní budovy, kulturního centra nebo jiné občanské stavby? Po první konzultaci a analýze řešeného území, požadavků investora a možností dané lokality navrhneme koncept vašeho nového projektu.  Koncept rozpracujeme do vámi požadovaného stupně projektové dokumentace (studieDURDSPDPSDSPS) Je pro nás samozřejmostí, že projekt zpracujeme včetně veškerých potřebných průzkumů, výkazů výměr, rozpočtů a inženýrské činnosti.

Budujeme moderní občanské stavby na klíč. Stylové a s účelem. Nebojíme se výzev a nevšedních stylů. Naše stavba bude vždy originální a lidé si ji zapamatují. Jsme odborníci s letitými zkušenostmi. Občanská stavba je typ stavby, která slouží k zajištění občanské vybavenosti nebo společenských funkcí. Musí sloužit ku prospěchu společnosti. Mezi občanské stavby patří vzdělávací zařízení, administrativní budovy, domy s pečovatelskou službou, obchodní domy apod. Jsou určeny pro veřejnost nebo pro specifické skupiny obyvatel. Musí splňovat řadu požadavků, např. dostupnost, bezbariérovost, komfort, bezpečnost, energetickou náročnost nebo ochranu životního prostředí. Architektura občanské stavby se vyvíjela v závislosti na technologickém pokroku, ekonomických podmínkách a estetických názorech. Považují se za symboly kultury, vzdělání nebo identity společnosti.

PŘEDINVESTIČNÍ ANALÝZY

Vyhledání a posouzení vhodných pozemků

více

ARCHITEKTURA A STUDIE

Vypracování objemové a následné architektonické studie

více

PROJEKČNÍ ČINNOST

Vypracování projektové dokumentace ve všech stupních

více

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB

Dodavatel kompletních prací od zařízení staveniště po kolaudaci

více

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Řízení projektu s přehledným tokem financí a podílem na úspoře

více

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
KONTAKTUJTE NÁS

 
ZavolatNapsat