Architektonická studie

Nejdůležitějším bodem pro každého investora je architektonická studie. Vzniká na základě dialogu s architektem a reflektuje vaše požadavky i specifika daného pozemku.

Díky správně provedené architektonické studii dosáhnete výsledku, který uspokojí vaše představy a zároveň využijete maximální potenciál stavební parcely. Stručně by se dalo říct, že studie poskytuje dispoziční, prostorové a materiálové řešení.
Zpět

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
KONTAKTUJTE NÁS

 
ZavolatNapsat