Architektonická studie

Architektonická studie je pro investora tím nejdůležitějším bodem. Vzniká totiž na základě jeho dialogu s architektem, a vždy také vychází z konkrétních požadavků investora. Zároveň musí korespondovat a ctít limity i přednosti daného pozemku.

Díky správně provedené architektonické studii dosáhnete výsledku, který uspokojí vaše představy, a zároveň využijete maximální potenciál stavební parcely. Stručně by se dalo říct, že studie poskytuje dispoziční, prostorové a materiálové řešení.

Výstupy jsou:
 • Průvodní a souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Půdorysy
 • Řezy
 • Pohledy (se základními kótami)
 • Fotorealistická vizualizace navrženého nového stavu (exteriér bez zákresu do okolí)
 • Předjednání studie s příslušným stavebním úřadem a odborem územního plánování
 • IG+HG průzkum, radon
 • Existence sítí
 • Energetická bilance - konzultace
 • Geodetické zaměření (polohopis, výškopis)

Výstupy jsou odezvádány v podobě paré formátu A3 v tištěné a PDF formě současně. Součástí ceny studie je taktéž tisk, konzultace a doprava.

Výstup architektonické studie pak vždy konzultujeme s úřady, aby všechny navazující stupně projektové dokumentace probíhaly hladce a bez zbytečných komplikací.


Zpět

ZAUJALI JSME VÁS?
POJĎME SE SEJÍT

 
ZavolatNapsat