Mám zájem o podobné řešení

Sídlo
pohřební služby Brno

Stupěň projektové dokumentace: architektonická studie
2021
rok realizace
60
investiční náklady / mio Kč
Mám zájem o podobné řešení
Napište číslicemi "třidvajedna":
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Pohřební a hřbitovní služby města Brna má stávající sídlo v Brně poblíž Lužáneckého parku. Tyto prostory se jeví jako nedostačující a logisticky nevyhovující plynulému provozu. Proto se rozhodli poptat vypracování studie nového sídla v těsné blízkosti Ústředního hřbitova. Celkový koncept budovy vychází z požadovaných provozních nároků a návazností jednotlivých sekcí. Architektonický výraz navazuje na stávající stavby Ústředního hřbitova.
Jedná se o novostavbu pohřební služby moderního charakteru, která harmonizuje s architektonickým řešením objektů Ústředního hřbitova města Brna. Hmotově se jedná o kompozici  3 bloků, navzájem funkčně propojených.
 
Deska stropu nad 1NP je vytažená ven z půdorysu objektu, a zároveň vytváří zastřešený prostor před vchodem a v místě provozního nádvoří.
 
Koncept návrhu objektu pohřební služby je založen na kombinaci materiálů, proporcí a rytmu fasád, který je inspirován geniem loci a architektonickým výrazem ansámblu Ústředního hřbitova města Brna.
 
Z hlediska exteriérového výrazu je, využitím současných technologií a zvolených materiálů, dosaženo čistého a moderního vzhledu. Hlavními architektonickými prvky jsou cihelné pásky, přesah střechy opláštěný hliníkem RAL 7036, šedé okenní rámy RAL 7036, opěrné stěny z pohledového betonu.
Skrýt text
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Sídlo pohřební služby Brno
Mám zájem o podobné řešení
Realizace pavilonu MUNI UKB
STUDIE VÝSTAVNÍ PLOCHY FIRMY AZ PLOTOVÉ CENTRUM

Projekty z kategorie
občanské stavby

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
KONTAKTUJTE NÁS

 
ZavolatNapsat