CONSTRUCTION MANAGEMENT

Construction management je moderní a efektivní způsob řízení stavebních projektů. Jeho cílem je co nejvíce zefektivnit a zjednodušit průběh stavebního procesu, jeho kontrolu a fakturaci. Construction management je specifický především svou otevřeností mezi dodavatelem a investorem. Investor sám vidí do nákladových i výnosových položek a má v průběhu stavby stále detailní přehled o toku financí. Výsledek je kvalitně provedené dílo za adekvátní cenu. Jako architektonická a stavební společnost jsme schopni nabídnout vám tuto službu pro vaši stavbu.

 

V rámci construction managementu plánujeme a organizujeme projekty, vybíráme a řídíme subdodavatele, dodáváme materiály a zařízení, dohlížíme na kvalitu a bezpečnost stavby, řešíme změny a rizika, komunikujeme se všemi zúčastněnými stranami. Také vám reportujeme o stavu projektu. Construction manager vám ušetří čas, peníze a starosti.

 

Máme bohaté zkušenosti s construction managementem pro různé typy nemovitostí, jako jsou bytové domy, kancelářské budovy nebo průmyslové areály.

 

Hlavní body a výhody construciton managementu jsou:

  • Cenový management projektu – přehledný tok financí a jejich úspora
  • Organizace výběrového řízení a nastavení pravidel tendrů
  • Tendr dodavatele / subdodavatelů stavby
  • Koordinace BOZP – řízení rizik na staveništi, zajištění bezpečné stavby
  • Organizace kontrolních dní
  • Dokončení projektu v požadovaném čase, kvalitě a ceně
  • Kolaudace a předání díla k užívání
  • Reklamační servis – vyřízení reklamací a zajištění oprav

Realizace

Průběh
spolupráce

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
KONTAKTUJTE NÁS

 
ZavolatNapsat