PŘEDINVESTIČNÍ ANALÝZY

Předinvestiční analýza je proces, který posuzuje rizika a příležitosti spojené s plánovanou investicí do nemovitosti. Předinvestiční analýza pomáhá investorům rozhodnout se, zda je investice do nemovitosti vhodná, výhodná a realizovatelná.

 

Hodnotí polohu, dopravní dostupnost, infrastrukturu, urbanismus, životní prostředí a další faktory ovlivňující atraktivitu a hodnotu stavby. Posuzuje technické, architektonické, právní a ekonomické aspekty plánovaného projektu, jako jsou například návrh dispozice, konstrukce, vybavení, povolení, náklady, příjmy a financování. Identifikuje potenciální hrozby a nejistoty spojené s investicí do nemovitosti. Vyhodnocuje očekávanou návratnost investice do nemovitosti na základě různých scénářů.

 

Předinvestiční analýza zahrnuje několik kroků:

  • Vyhledání vhodných akvizic
  • Vypracování investičního záměru, analýza lokality
  • Analýza územního plánu a místních poměrů
  • Projednání záměru s úřady

Realizace

Průběh
spolupráce

Předinvestiční
analýza

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
KONTAKTUJTE NÁS

 
ZavolatNapsat