Mám zájem o podobné řešení

REALIZACE DVOU PAVILONŮ UNIVERZITNÍHO KAMPUSU V BRNĚ MUNI UKB

2021
rok realizace
40
investiční náklady / mio Kč
Mám zájem o podobné řešení
Napište číslicemi "třidvajedna":
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB

Vestavba PŘÍZEMÍ pavilonu A18 a A19 v UKB


Jedná se o vestavbu v prostorách ustupujícího podlaží v rámci původního parteru, který byl překlenut navazujícími podlažími a vynesen dvojicí ocelových sloupů na jejich konci. Nové obvodové konstrukce vestaveb jsou půdorysnými průměty pater nad nimi a doplňují tak celé podlaží.  
 
Celá fasáda obou vestaveb je tvořena systémovou prosklenou fasádou, která leží na nově zbudovaných základech. Vzniklé prostory slouží pro účely výuky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a jsou provozně i technologicky navázány na stávající kampus. Vestavby jsou komunikačně navázány na stávající provoz kampusu, kde se nachází i jejich hlavní vstup, dále jsou také přístupné přes boční únikové východy.  
 
V rámci pavilonu A18 byla zbudována učebna pro 50 osob, seminární místnost, laboratoř, vyšetřovna, pracovna a sklad. V pavilonu A 19 byly zbudovány dvě seminární místnosti, každá s kapacitou 30 osob, učebna pro 50 osob a šest samostatných kanceláří. 
Skrýt text
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Realizace pavilonu MUNI UKB
Mám zájem o podobné řešení
REALIZACE NÁSTAVBY VETERINÁRNÍ UNIVERZITY V BRNĚ
Sídlo pohřební služby Brno

Projekty z kategorie
občanské stavby

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
KONTAKTUJTE NÁS

 
ZavolatNapsat