OBČANSKÉ STAVBY


Potřebujete vypracovat studii či projekt nového hotelu, administrativní budovy, či kulturního centra? Po první konzultaci a analýze řešeného území, požadavků investora a možností dané lokality, navrhneme koncept vašeho nového projektu. 

Koncept rozpracujeme do vámi požadovaného stupně projektové dokumentace (studie, DUR, DSP, DPS, DSPS) Je pro nás samozřejmostí, že projekt zpracujeme včetně veškerých potřebných průzkumů, výkazů výměr, rozpočtů a inženýrské činnosti.