Michal Janeček, developerský projekt 10 RD a 2 BD

S UP jsme spolupracovali na znovuzískání propadlých stavebních povolení a aktualizaci projektové dokumentace rodinných domů. Spolupráce se mi velmi líbila a mé očekávání bylo tudíž beze zbytku naplněno. Dostalo se mi velmi korektního lidského přístupu.

Nejvíce bych vyzdvihl velmi dobré složení týmu a jeho perfektní spolupráci. Dodržování dohodnutých termínů, velmi dobrá komunikace. To vše dohromady tvoří firemní kulturu, která musí být příjemná pro každého klienta UP.
S UP jsme spolupracovali na znovuzískání propadlých stavebních povolení a aktualizaci projektu. Mé očekávání bylo získat SP v naplánovaných termínech, s průběžnou informovaností investora.

Spolupráce se mi velmi líbila a mé očekávání bylo tudíž beze zbytku naplněno. Nakonec jsem byl vlastně příjemně překvapen. Dostal jsem více, než jsem očekával. Velmi korektní lidský přístup.

Nejvíce bych vyzdvihl velmi dobré složení týmu a jeho perfektní spolupráce. Dodržování dohodnutých termínů, které u mnoha firem není úplně běžné. V UP je to ve vztahu ke klientovi pravidlo číslo 1. Velmi dobrá komunikace. To vše dohromady tvoří firemní kulturu, která musí být příjemná pro každého klienta UP.

Služby UP již vřele doporučuji. Byl jsem velmi spokojen po všech stránkách.