Soubor bytových a rodinných domů Troubsko


Pro investiční skupinu jsme prováděli aktualizaci a dopracování projektové dokumentace pro soubor 10 rodinných a 2 bytových domů v Troubsku nedaleko Brna.

STUDIE RODINNÉHO DOMU ZA MĚSTEM

Projekty z kategorie
vybrané práce